Welkom bij basisschool Kaleidoscoop

In de Oostwijk van Schiedam staat basisschool Kaleidoscoop, een interconfessionele basisschool. Onze 8 groepen, onze VKV (peuterspeelzaal) en BSO zitten in een licht, kleurrijk gebouw en spelen op een natuurlijk speelplein.

Kleurrijk, krachtig en kansrijk is ons motto. Zo kleurrijk als de Oostwijk is, zo kleurrijk is ook onze school. We geven kinderen de ruimte om zich spelend en lerend te ontwikkelen tot krachtige, zelfstandige jongeren. Samen met ouders gaan we de uitdaging aan om hen een kansrijke basis te geven.Wilt u ons actueel volgen? Wij zijn actief op Instagram: Kaleidoscoopschiedam