Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële adviesorgaan van de school en bestaat uit een aantal teamleden en vertegenwoordigers van ouders. Zij gaan met elkaar in overleg. In dit overleg worden allerhande zaken besproken die betrekking hebben op het schoolbeleid. Van hoe het geld wordt uitgegeven tot de zorg en veiligheid in de school. Over verschillende onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

Ouders en teamleden kunnen altijd vragen om bepaalde zaken te laten bespreken in de MR. Ook zijn de vergaderingen open en kunnen op verzoek worden bijgewoond. Vergaderingen worden vermeld in de nieuwsbrief en tot uiterlijk 1 week voor de vergadering kan iedereen punten inbrengen via de secretaris (mrkaleidoscoop@siko.nl).

Handboek MR: MR Handboek 2020-2021.pdf
Jaarverslag 2021-2022: MR Jaarverslag 2021-2022.pdf

Dit schooljaar bestaat de MR uit:

Namens de ouders:

  • Tom Palms (voorzitter)
  • Jip Gerlofsma
  • Sharon Goossens

Namens het team:

  • Tiny de Jager (secretaris)
  • Cennet Avci, (Sandra Verhoeckx tijdens verlof van Cennet)
  • Lisa van Rooijen