Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële adviesorgaan van de school en bestaat uit een aantal teamleden en vertegenwoordigers van ouders. Zij gaan met elkaar in overleg. In dit overleg worden allerhande zaken besproken die betrekking hebben op het schoolbeleid. Van hoe het geld wordt uitgegeven tot de zorg en veiligheid in de school. Over verschillende onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

Ouders en teamleden kunnen altijd vragen om bepaalde zaken te laten bespreken in de MR. Vergaderingen worden vermeld in de nieuwsbrief en tot uiterlijk 1 week voor de vergadering kan iedereen punten inbrengen via de secretaris Bea van Gelderen (beavangelderen@siko.nl)

Dit schooljaar bestaat de MR uit:

Namens de ouders:

  • Elske Thomassen (voorzitter); moeder van Sjef uit groep 5 en Lotte uit groep 7
  • Anneke van IJken; moeder van Sil uit groep 2
  • Alexandra Stok; moeder van Bruno uit groep 3 en Jonas uit groep 5

Namens het team:

  • Bea van Gelderen (secretaris)
  • Anneke Oosterveld
  • Jordy Verheij

Verslaglegging van de vergadering kan opgevraagd worden bij de secretaris, Bea van Gelderen.
Het bestuur, SIKO, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten uit elke MR van de scholen van SIKO twee leden. Een ouderlid en een personeelslid.
Namens de Kaleidoscoop zijn dit Elske Thomassen en Bea van Gelderen. In de GMR worden vooral bovenschoolse zaken besproken.