Samenwerken

Goed onderwijs vraagt om samenwerking! Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten. Tijdens de welkomweken aan het begin van elk schooljaar heeft elke ouder met de leerkracht en de leerling een gesprek over hoe we elkaar goed informeren, waarover we elkaar informeren en welke verwachtingen er zijn voor het komende schooljaar. Daarbij staat voor ouders en leerkrachten centraal:

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!

Ouderkamer

We hebben een lokaal speciaal ingericht voor ouders. Doel van de ouderkamer is het positief bevorderen van meer betrokkenheid en de communicatie tussen ouders onderling. Ouders mogen hier gebruik van maken om elkaar te ontmoeten, onderling ervaringen uit te wisselen of in gesprek te gaan met een van de personeelsleden. In de ouderkamer wordt met respect gesproken over personeelsleden of over andere ouders van de school.

Enkele momenten per week (afhankelijk van de beschikbaarheid van de ruimte) is hier koffieochtend voor ouders tot 9 uur.

De school organiseert een aantal keer per jaar een thema-ochtend, of informatieochtend. Dit doen we samen met bijvoorbeeld de gezinsspecialist of de jeugdverpleegkundige.

Klassenouders

Elke klas heeft een klassenouder. Deze kan door de leerkracht worden gevraagd te helpen bij het organiseren van hulp. Denkt u aan uitstapjes, creamiddagen, hoofdluiscontrole of de sportdag.

Het allerbelangrijkste vinden we betrokkenheid en samen verantwoordelijk zijn voor uw kind. U bent de specialist als het gaat om uw eigen kind, wij als het gaat om onderwijs geven. We zijn gelijkwaardige partners in opvoeding en onderwijs.