Samenwerken

Goed onderwijs vraagt om samenwerking! Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten. Tijdens de welkomweken aan het begin van elk schooljaar heeft elke ouder met de leerkracht en de leerling een gesprek over hoe we elkaar goed informeren, waarover we elkaar informeren en welke verwachtingen er zijn voor het komende schooljaar. Daarbij staat voor ouders en leerkrachten centraal:

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!


Ouderkamer

Op school hebben wij een ouderkamer. Doel van de ouderkamer is zorgen voor meer betrokkenheid en de communicatie tussen de ouders. Ouders mogen hier gebruik van maken om elkaar te ontmoeten, onderling ervaringen uit te wisselen of in gesprek te gaan met een van de personeelsleden. In de ouderkamer wordt met respect gesproken over personeelsleden of over andere ouders van de school.

In samenwerking met Stichting Aanzet en andere professionals organiseren we wekelijks bijeenkomsten voor ouders, zoals: ontbijt met een thema, thema-avonden of opvoedcursussen. We bieden het programma op verschillende momenten aan, zodat veel ouders er gebruik van kunnen maken. Er zijn geen taboe thema’s en alles wat we in de ouderkamer bespreken, blijft in de ouderkamer.

Meer informatie over het programma is te vinden in de schoolapp Parro.

Heb je vragen over de ouderkamer? Neem dan contact op met onze ouderconsulent Agnieszka van Maren (06-38157690, a.vanmaren@stichtingaanzet.nl)

Klassenouders

Elke klas heeft een klassenouder. Deze kan door de leerkracht worden gevraagd te helpen bij het organiseren van hulp. Denkt u aan uitstapjes, creamiddagen, hoofdluiscontrole of de sportdag.

Het allerbelangrijkste vinden we betrokkenheid en samen verantwoordelijk zijn voor uw kind. U bent de specialist als het gaat om uw eigen kind, wij als het gaat om onderwijs geven. We zijn gelijkwaardige partners in opvoeding en onderwijs.