Schoolplan

In ons schoolplan leest u alle plannen en ambities die we hebben voor de komende vier jaar.

Kaleidoscoop Schoolplan 2023-2027

Jaarplan 2023-2024

Uitleg afkortingen in het jaarplan 2021-2022:
* SOVA    SOciaal-emotionele VAardigheden 
* IPC        International Primary Curriculum
* RT         Remedial Teachter
* MT        Management Team