Passend Onderwijs

Wij willen goed ‘zorgen’ voor kinderen. Wij spreken vaak van afstemmen: hoe kunnen we ons onderwijsaanbod zo organiseren, dat we kunnen voldoen aan de behoefte tot leren van elk, uniek kind. Het ene kind heeft wat extra hulp nodig, het andere kind heeft juist behoefte aan meer uitdaging.

Onze leerkrachten willen kijken naar kinderen, reflecteren op hun eigen handelen en zoeken naar oplossingen om elk kind tot leren te laten komen. We willen daarbij denken in mogelijkheden. Veel van deze afstemming kan in de groep door de leerkracht plaatsvinden. Voor sommige kinderen is er meer nodig.

Op onze school zijn twee intern begeleiders werkzaam. Een intern begeleider (IB’er) heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden, coachen en ondersteunen van leerkrachten bij het bieden van het juiste aanbod, passend bij de verschillende behoeften van kinderen.

Wanneer een kind meer nodig heeft dan de leerkracht in de groep kan bieden, kijkt de IB’er mee, geeft tips en adviezen. Wanneer ook deze acties niet leiden tot het gewenste resultaat gebruikt de IB’er het netwerk rondom de school om wel dat onderwijs te bieden dat het kind nodig heeft. Ons netwerk bestaat uit het samenwerkingsverband “Onderwijs dat Past”, Minters, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de schoollogopediste.

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht voor hun scholen.

De zorgplicht voor een passende plek geldt wettelijk alleen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Meer informatie kunt u vinden op deze link:  Informatiepakket MVS