Schooltijden en Vakanties

Schooltijden

Op de Kaleidoscoop werken wij met het 5-gelijke dagen rooster. De schooldagen zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. Om 8.20 uur gaan de deuren open. 

De kinderen eten hun meegebrachte lunch gezamenlijk met de leerkracht op.

Vakanties schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie         16 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie           22 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie   19 februari t/m 25 februari 2024
Meivakantie              29 april t/m 10 mei 2024
Zomervakantie         12 juli t/m 25 augustus 2024

Extra vrije dag voor groep 1 t/m 8

* vrijdag 13 oktober 2023
* woensdag 6 december 2023
* maandag 5 februari 2024
* donderdag 14 maart 2024
* vrijdag 29 maart (goede vrijdag)
* maandag 1 april (pasen)
* maandag 20 mei (pinksteren)
* dinsdag 18 juni 2024