Leerplicht en absentie 
Wij vinden het belangrijk om de tijd die we met uw kind hebben zo effectief mogelijk in te zetten. Dit betekent dat we naast ons eigen handelen ook strikt kijken naar de tijd die een kind op school hoort te zijn. De Leerplichtwet is er om kinderen de kans te bieden om optimaal te genieten van hun schooltijd. Wij werken nauw samen met de leerplichtambtenaar. Deze wordt op de hoogte gesteld bij aanvragen voor extra vakantieverlof en als kinderen te vaak afwezig of te laat zijn. 

Te laat op school 

Het is zeer belangrijk dat u uw kind op tijd naar school brengt. De lessen starten om 8.30 uur. Wij wijzen u erop dat wij bij veelvuldig te laat komen dit moeten melden bij de leerplichtambtenaar. Zie onderstaand formulier.

Verlofaanvraag 
Kinderen moeten elke dag naar school, maar toch kunnen er bepaalde omstandigheden zijn waardoor u uw kind een dag van school wilt houden. Voor het aanvragen van verlof zijn er regels opgesteld. Verlof vraagt u aan bij de directie. Er is een formulier voor de aanvraag van het verlof.

Extra verlof aanvragen
De leerplicht stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. De wet kent geen vrije dagen. Kinderen hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Alleen als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, kan een schooldirecteur in overleg met Bureau Leerplicht extra vakantie toestaan. Advies van Bureau Leerplicht is hierin leidend. Een verzoek om toch vrij te krijgen voor een vakantie moet uiterlijk acht weken voor het begin van de vakantie schriftelijk worden ingediend. Bij de aanvraag moet u een werkgeversverklaring voegen waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de ouder blijken. 
Een verzoek voor verlof op grond van familieomstandigheden, godsdienstplichten en feesten gedenkdagen moet uiterlijk twee dagen voor het begin van die vrije dagen worden ingediend.

Formulier Verlof
Regeling te laat komen PO