Klachtenregeling

De klachtenregeling, de regeling ongewenste intimiteiten en de vertrouwenspersoon kunt u terugvinden op de website van SIKO.
Hier vindt u altijd de meest recente versie van deze procedures.

https://www.siko.nl/Reglementen/Klachtenregeling

De interne contactpersonen van de Kaleidoscoop zijn:
Cennet Avci - cennetavci@siko.nl 
Tiny de Jager - tinydejager@siko.nl
Cindy Kisjes - cindykisjes@siko.nl