Klantenregeling

De klachtenregeling, de regeling ongewenste intimiteiten en de vertrouwenspersoon kunt u terugvinden op de website van SIKO.

www.siko.nl

Hier vindt u altijd de meest recente versie van deze procedures.