Klantenregeling

De klachtenregeling, de regeling ongewenste intimiteiten en de vertrouwenspersoon kunt u terugvinden op de website van SIKO.
Hier vindt u altijd de meest recente versie van deze procedures.

https://www.siko.nl/Reglementen/Klachtenregeling

De interne contactpersoon van de Kaleidoscoop is Cennet Avci. Zij is te bereiken via cennetavci@siko.nl