Sport

School sport inschrijvingen

Gymlessen
Op maandag krijgen de groepen 1 t/m 8 gym en op vrijdag groep 3 t/m 8. Tijdens de gymlessen wordt er van de kinderen van groep 3 t/m 8 verwacht dat ze hun sieraden af doen, de lange haren in een staart doen, gymkleren(korte broek, t-shirt, turnpak, etc.) aan hebben en wordt het dragen van binnensportschoenen geadviseerd. Van de kinderen van groep 1/2 wordt verwacht dat ze hun sieraden af doen, de lange haren in een staart doen, gemakkelijke kleren aanhebben en wordt het dragen van binnensportschoenen geadviseerd.

Sportdag
Eén keer per jaar wordt er een sportdag georganiseerd voor de groepen 4 t/m 8. Deze vindt plaats op sportpark Harga. Voor de groepen 1 t/m 3 wordt één keer per jaar een sportmiddag georganiseerd. Deze vindt plaats in en rond de school.

Schoolsporttoernooien
Jaarlijks zijn er in Schiedam diverse schoolsporttoernooien waaraan uw kinderen kunnen deelnemen. Momenteel zijn vanwege corona de toernooien tot nader order afgelast. Als de toernooien weer doorgang vinden dan krijgt u via Schoolwapps een bericht hierover.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Sporten, dansen, muziek maken, tekenen en zingen zijn leuk en belangrijk. Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie. Een kind dat lekker in zijn vel zit, presteert beter! Als er thuis te weinig geld is voor dit soort activiteiten, dan helpt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij betalen de contributie / lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Een aanvraag hiervoor kan gedaan worden via een tussenpersoon. Voor de Kaleidoscoop is Eline Valstar (gymjuf) de tussenpersoon. Hieronder staan de spelregels waaraan iemand moet voldoen voor een aanvraag. Als u aan deze regels voldoet en u wilt graag een aanvraag doen dan kunt u contact op nemen met Eline via elinevalstar@siko.nl.

 

De spelregels van Jeugdfonds Sport & Cultuur gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

1. De vergoeding is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die ingeschreven staan in één van de drie gemeenten Maassluis, Vlaardingen of Schiedam. Voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend.

2. Het inkomen van de ouder(s)/verzorger(s) is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm.

Per 1-1-2020 zijn de netto-bedragen:
*Alleenstaand ouder € 1.262,78
*Gehuwde/samenwonende ouders € 1.803,97

3. Voor één kind kan óf een sportaanvraag, óf een cultuuraanvraag worden gedaan, dus niet allebei.

4. Een tussenpersonen (intermediairs) dient de aanvraag in ouders of verzorgers doen dat niet zelf.

5. Ouders/verzorgers geven de noodzakelijke informatie door aan de tussenpersoon (intermediair), denk aan gegevens kind/de kinderen en (de hoogte van) het inkomen. Daarvoor kan het basis aanvraagformulier worden gebruikt.

6. De bijdrage voor sport is maximaal € 225,00 per twaalf maanden inclusief attributen en/of kleding:

a. Het geld wordt rechtstreeks, na ontvangst van de factuur, betaald aan de aanbieder (sportvereniging of -club) of winkel. Er wordt niet betaald in gedeelten.

b. Indien de maximale € 225,00 niet wordt besteed aan contributie, mag er voor maximaal € 100,00 een waardebon voor sportkleding en/of sportattributen worden aangevraagd.

7. Let op: alleen door NOC*NSF erkende sporten vallen onder de vergoeding vanuit het Jeugdfonds Sport, met als uitzondering zwemles en fitness, die ook via het Jeugdfonds Sport kunnen worden aangevraagd.

8. Voor zwemles voor kinderen vanaf 6 jaar verdubbeld fonds Schiedam-Vlaardingen