Schooltijden en Vakanties

Schooltijden

Op de Kaleidoscoop werken wij met het 5-gelijke dagen rooster. De schooldagen zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. Om 8.20 uur gaan de deuren open. 

De kinderen eten hun meegebrachte lunch gezamenlijk met de leerkracht op.

Jaarkalender 2020-2021

 

Vakanties schooljaar 2020-2021

*Meivakantie 24 april t/m 9 mei
*Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus

Extra vrije dagen / studiedagen schooljaar 2020-2021

Extra vrije dag voor alle kinderen van groep 1 t/m 8

*Donderdag/vrijdag 13+14 mei 2021 (Hemelvaart)
*Maandag 24 mei 2021 (Pinksteren)
*Woensdag 16 juni 2021
*Vrijdag 16 juli 2021

Extra vrije dag voor de kinderen uit groep 1-2

*Vrijdag 25 juni 2021