Schooltijden en Vakanties

Schooltijden

De schooldag duurt van 8.30 uur tot 15.00 uur. Alleen op woensdag eindigt de school om 12.15 uur. Om 8.20 uur gaan de deuren open. 

De Kaleidoscoop heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school hun meegebrachte lunch eten en een half uurtje spelen onder begeleiding van overblijfouders.

Jaarkalender 2019-2020

 

Vakanties schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie  19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie   22 februari t/m 1 maart 2020
Goede vrijdag/Pasen 10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie
25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaartsdag 21 mei t/m 24 mei 2020
Pinksteren 31 mei t/m 1 juni 2020
Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020

Extra vrije dagen / studiedagen schooljaar 2019-2020

Extra vrije dag voor alle kinderen van groep 1 t/m 8

 Vrijdag 18 oktober 2019
 Vrijdag 20 december 2019
 Maandag 3 februari 2020
 Vrijdag 20 + 21 februari 2020
 Woensdag 20 mei 2020
 Maandag 29 juni 2020
 Vrijdag 17 juli 2020

Extra vrije dag voor de kinderen uit groep 1-2

 Vrijdag 15 november 2019
 Vrijdag 24 Januari 2020
 Vrijdag 27 maart 2020
 Vrijdag 26 juni 2020