Schooltijden en Vakanties

Schooltijden

Op de Kaleidoscoop werken wij met het 5-gelijke dagen rooster. De schooldagen zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. Om 8.20 uur gaan de deuren open. 

De kinderen eten hun meegebrachte lunch gezamenlijk met de leerkracht op.

 

Vakanties schooljaar 2022-2023

Kerstvakantie           24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie   25 februari t/m 5 maart 2023
Pasen                         7 t/m 10 april 2023
Meivakantie              22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart               18 t/m 21 mei 2023
Pinksteren                 27 t/m 29 mei 2023
Zomervakantie         8 juli t/m 20 augustus 2023Extra vrije dag voor alle kinderen van groep 1 t/m 8

(Studiedag voor het team)

* donderdag 26 januari 2023
* woensdag 8 maart 2023
* vrijdag 9 juni 2023