Schooltijden en Vakanties

Schooltijden

Op de Kaleidoscoop werken wij met het 5-gelijke dagen rooster. De schooldagen zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. Om 8.20 uur gaan de deuren open. 

De kinderen eten hun meegebrachte lunch gezamenlijk met de leerkracht op.

 

Vakanties schooljaar 2021-2022

* zomervakantie vanaf vrijdag 8 juli tot 21 aug.

Extra vrije dag voor alle kinderen van groep 1 t/m 8

* donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
* maandag 6 en dinsdag 7 juni 2022
* vrijdag 8 juli 2022

Vakanties schooljaar 2022-2023

*

Extra vrije dag voor alle kinderen van groep 1 t/m 8

*